Contributie

Contributieoverzicht 2022-2023

De contributie wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Het contributiejaar loopt gelijk met het hockeyseizoen, namelijk van 1 juli t/m 30 juni. Er wordt onderscheid gemaakt op basis van leeftijd en wel/niet competitie spelen.

Categorie Bedrag in €
Senioren (18 jaar en ouder) 260
Studenten 205 
A/B-jeugd (15-17 jaar) 205
C/D-jeugd (10-14 jaar) 205
E-jeugd (8-9 jaar) 165
F-jeugd (7 jaar) 115
Benjamini's (5-6 jaar) 100
Trainingslid senior/trimlid 165
Trainingslid junior 135
Inschrijfgeld 25
Zaalhockey vanaf E-jeugd
Zaalhockey t/m F-jeugd
70
40

Als peildatum voor de leeftijd geldt 1 oktober van het lopende verenigingsjaar.