Gezonde kantine

Als HC de Haaskamp staan we voor een gezond sportklimaat en daar horen ook gezondere keuzes qua voeding in het clubhuis bij! Benieuwd naar het beleidsstuk van Team:Fit? Check het hieronder. 

"Aanleiding
Hockeyclub De Haaskamp streeft naar een gezonde sportomgeving voor haar leden en gasten. Daar hoort een gezonder aanbod van eten en drinken in de clubkantine en op de sportvelden bij. Team:Fit biedt een uitgewerkt programma aan dat de club helpt deze doelstelling te realiseren.

Over Team:Fit
Team:Fit is een initiatief van Jongeren Op Gezond Gewicht, gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Team:Fit zet zich in voor een gezondere sportomgeving, onder andere door het aanbod in sportkantines en accommodaties gezonder te maken. Team:Fit doet dit samen met gemotiveerde sportclubs, ouders, vrijwilligers, experts en partners.

Aanpak
Op verzoek van het bestuur van HC de Haaskamp is een Projectteam Gezonde Kantine samengesteld uit enthousiaste ouders die zich gaat toeleggen op het gefaseerd behalen van de "Gouden Kantine” certificaat. Een kantinescan zal afgenomen worden door Team:Fit om te beoordelen of De Haaskamp op de goede weg is. De scan is gebaseerd op "Richtlijnen Gezondere kantines” van het Voedingscentrum. Elke scan wordt geëvalueerd met het Projectteam waarna eventuele maatregelen voor verbetering worden genomen. Om aan de Richtlijnen Gezondere Kantine te voldoen, volgt de kantine de volgende basisregels.

1. Het clubhuis biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan
Dit geldt voor het uitgestalde aanbod (zoals dranken, brood, snacks etc.). Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum. Het Projectteam overlegt met inkoop en de Barcommissie over suggesties en alternatieven.

2. Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
Het clubhuis hanteert als uitstralingspunten dat op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod alleen betere keuzes staan. Tevens zal het aangeboden eten en drinken dat bij de kassa staat alleen de betere keuzes zijn.

3. Het clubhuis stimuleert water drinken
In ons clubhuis is water altijd beschikbaar. We bieden een watertappunt, kannen met water  of flesjes water aan.

4. Het Bestuur van HC de Haaskamp heeft een Gezonde Kantine schriftelijk vastgelegd in het Beleid. Het Projectteam onderhoudt contact met Team:Fit over de kantinescans. Tevens zal het Projectteam met Communicatie overleg plegen over Nieuwsbrieven, drukwerk beeldmateriaal en de updates op de website van De Haaskamp en Facebook.

Met de hele club!
De Haaskamp geef de voorkeur aan gezonde traktaties bij de verschillende clubactiviteiten voor de Jeugd. Het Projectteam kan de verschillende commissies binnen De Haaskamp adviseren over het verstrekken van snacks en gezonde alternatieven bij club-evenementen, clinics en feesten. 

Ambitie HC de Haaskamp
Wij hebben de ambitie om de sportieve omgeving waar onze leden en bezoekers zich in bevinden, een omgeving te laten zijn met een gezonde uitstraling. Dit stimuleert een gezonde ontwikkeling en leefstijl voor nu en voor de lange termijn.

Zilveren Medaille
In 2020 mochten we de Zilveren medaille in ontvangst nemen!
De kantine biedt minstens groente en fruit aan. Het zichtbare aandeel van gezondere producten zijn in de meerderheid. De aankleding van de kantine zal verleiden tot een betere keuze.”